Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Till startsidan
Lyssna

Våra certifieringar

Njudungsgymnasiet har just nu sex certifieringar eller branschgodkännanden. Här får du en kort presentation av vad de innebär.

Branschrekommenderad skola

Njudungsgymnasiets bygg- och anläggningsprogram blev bland de första i landet att omcertifieras som Branschrekommenderad. Det betyder att vår skola lever upp till branschens kvalitets- och certifieringskrav. Utnämningen är en garant för att vi bedriver en utbildning i framkant som gör att våra elever efter tre år lämnar skolan går ut i anställning och visar sig vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar för yrken inom bygg och anläggning och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få utbildning med bra kvalitet.

Certifierad floristutbildning

För att bli certifierad floristutbildning krävs att skolan arbetar med Yrkesbeviset som gymnasiearbete för sin examen att man där följer poängplanen som vi rekommenderar för floristutbildningen från Skolverket.

Floristläraren som utbildar eleverna ska ha minst gesällbrev. Läraren ska vara ansvarig för Yrkesbeviset och delta i de seminarier kring YB som FYR ordnar.

Diplomerad gymnasieekonom

Njudungsgymnasiet är certifierat att examinera Diplomerade Gymnasieekonomer. Diplomerad Gymnasieekonom är en utbildning som sätter ekonomin i fokus och som genomsyrar alla ämnen. En Diplomerad Gymnasieekonom ska genomgå ett Ekonomiprogram som godkänts av certifieringsorganet för Diplomerad Gymnasieekonom och ska bland annat:

  • läsa minst 600 poäng ekonomiska ämnen, varav minst 400 poäng i ämnena företagsekonomi och entreprenörskap
  • läsa minst till och med steg två i moderna språk på gymnasiet
  • få lägst betyget E i alla kurser på programmet
  • genomgå en utbildning med inslag av verklighetsbaserat lärande
  • visa att hon/han har affärs-, digital-, språklig och kommunikativ-, samt social kompetens

Mycket viktigt är också att utbildningen genomsyras av följande övergripande perspektiv: historiskt, entreprenörskap, genus och mångfald, etiskt, miljö och hållbar utveckling, internationellt samt vetenskapligt perspektiv. 

ETG-partner

El- och energiprogrammet är så kallad ETG-partner. Skolan får genom konceptet en kvalitetssäkring som utgår från företagens förväntningar och branschens krav på blivande medarbetare inom elteknikbranschen. ETG-Partners ingår i ett nätverk som samverkar kring att utveckla sin utbildning i nära samarbete med branschens företag såväl nationellt som regionalt.

För skolornas elever betyder det framför allt att de kan vara säkra på att få relevanta kunskaper eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningen. Det ökar naturligtvis deras attraktionskraft på arbetsmarknaden eftersom att de får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

De elever som erhåller ETG-examen erhåller sitt yrkesbevis i samband med sin examen och anställs som förstaårsmontörer i företagen enligt kollektivavtal mellan elteknikbranschens parter.

Förstklassig skola

VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS, är utsedd till förstklassig skola av VVS-Branschens Yrkesnämnd. Förstklassig skola är ett bevis på att eleverna får en bra utbildning som förbereder dem inför lärlingstiden och i slutänden ökar möjligheten för dem att klara branschprovet.

Det är skolan själv som ansöker om att bli utsedd till förstklassig skola. Vid granskning av ansökan tittar VVS-Branschens Yrkesnämnd bland annat på hur lokalerna ser ut, om det finns tillräckligt med lärare och om de praktiska övningarna är bra.

Utmärkelsen gäller för ett läsår. Inför ett nytt läsår granskas skolan igen för att se om vi fortfarande uppfyller kraven som branschen ställer på en förstklassig skola.

Rekommenderas av fastighetsbranschen

VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning fastighet fick i december 2014 branschens godkännande och Njudungsgymnasiet är nu en skola som rekommenderas av fastighetsbranschen.

Det är Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som står bakom rekommendationen. En skola som rekommenderas av fastighetsbranschen står för en bra och kvalitativ utbildning.

Man tittar på områden och förutsättningar som anses viktiga för att eleverna på inriktningen fastighet ges en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning. Behöriga lärare med branscherfarenhet, uppdaterade och ändamålsenliga läromedel, samt kvalitativ APL (arbetsplatsförlagt lärande) på branschföretag med utbildade handledare är några av de områden som granskas.

För att rekomenderas av fastighetsbranchen krävs att skolan först blivit godkänd som Förstklassig skola av VVS-Branschens Yrkesnämnd, vilket Njudungsgymnasiet blev i mitten av november 2014.

Teknikcollege

Höstterminen 2009 blev Njudungsgymnasiet certifierade till Teknikcollege som en del i Teknikcollege Höglandet.

Certifieringen söker man hos Industrikommittén som ägs av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. För att bli certifierade måste kommunen och skolan leva upp till ett antal krav.

Ett viktigt inslag för Teknikcollege är företagens medverkan. I dagsläget har vi ett 100-tal företag i regionen som står bakom Teknikcollege Höglandet. Företagen är i större utsträckning med och påverkar innehållet i utbildningarna och skolorna ska utbilda elever enligt det behov företagen har och kommer att ha.

De utbildningar som ingår på Teknikcollege i Vetlanda är el- och energiprogrammet (inriktning automation), industritekniska programmet och teknikprogrammet.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet har certifierats som Vård- och omsorgscollege. Det betyder att elever i framtiden har möjlighet till diplomering vid avslutad utbildning, att utbildningen är relevant genom arbetslivets medverkan och att praktiken sker med hjälp av kvalificerade handledare.

KONTAKT

Henrik Wågesson

Gymnasiechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 49, 070-378 32 16
henrik.wagesson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-09-26

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats