Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Till startsidan
Lyssna

Elevhälsans organisation

Att trivas och må bra är viktigt för att kunna lära och prestera bra i skolan. Elevhälsan på Njudungsgymnasiet arbetar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje elev och hjälpa dig som elev att nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar.

Om en lärare ser att något inte fungerar runt en elev finns rutiner för att uppmärksamma och åtgärda detta. Läraren påtalar det för mentor som anmäler till rektor alternativt specialpedagog.

Vårt övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbete leds av gymnasiechefen och det åtgärdande arbetet av våra respektive sektorsrektorer. Elevhälsan på Njudungsgymnasiet är organiserade i team.

Våra elevhälsateam

Särskolan

 • Rektor Ludwig Vinterdag
 • Skolsköterska Åsa Jonsson
 • Kurator Florence Bengtsson
 • Specialpedagog Marie Volmersson

Programmen FT, TE, HV, BA, EE, IN, NA, VF

 • Rektor Mikael Lindén EE, IN, TE
 • Rektor Daniel Björketun BA, FT, HV, NA, VF
 • Skolsköterska Ylva Oertel
 • Kurator Jenny Lindahl
 • Studie- och yrkesvägledare Eva Jacobsen
 • Specialpedagog Ulrika Karlsson

Programmen ES, VO, HA, EK, SA, RL

 • Rektor Mikaela Robeling, ES,  SA, VO
 • Rektor Petra Rosén, EK, HA, RL
 • Skolsköterska Åsa Jonsson
 • Kurator Ingmarie Andersson
 • Studie- och yrkesvägledare Ulrika Hildingsson
 • Specialpedagog Annelie Norrlin

Program IM

 • Rektor Ludwig Vinterdag
 • Skolsköterska Ylva Oertel
 • Kurator Florence Bengtsson
 • Studie- och yrkesvägledare Anna Aronsson
 • Speciallärare Yvonne Karlsson

KONTAKT

Henrik Wågesson

Gymnasiechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 49, 070-378 32 16
henrik.wagesson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-16

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats