Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Till startsidan
Lyssna

Så arbetar vi

På Njudungsgymnasiet finns ett antal grupper som arbetar för att skolan hela tiden ska utvecklas och blir en bättre arbetsplats för alla närvarande. Inflytande och delaktighet är i fokus.

Genom att fler blir delaktiga  får vi en förbättrad kvalitet i skolans arbete.

Det finns även planer och redovisningar som är till för att styra upp skolans övergripande arbete.

På Njudungsgymnasiet vill vi speciellt utveckla:

  • En undervisning som ger goda kunskaper och färdigheter 
  • Elevinflytande och elevansvar på individ-, grupp- och skolnivå
  • Integrationen mellan kurser, ämnen och program
  • Programlag som främjar integration och helhetssyn
  • Ansvaret för styrningen av undervisningsorganisationen i programlag
  • Utvärdering och uppföljning för att säkerställa hög kvalitet i undervisningen
  • En ökad arbetsglädje hos personal och elever

Våra olika grupper

Klassråd

Klassrådet behandlar frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever som till exempel planering och uppföljning av klassens verksamhet, pedagogiska frågor av allmän karaktär och klassens arbetsmiljö. Det kan också vara relevant att ta upp frågor som ska hanteras i andra grupper där elevrepresentanter medverkar.

Klasskonferens

Två klassrepresentanter träffar mentorer, rektor och ibland elevhälsopersonal för att diskutera den allmänna studiesituationen, arbetsmiljön, uppföljning/utvärdering, kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor.

Rektor och undervisande lärare möts för att diskutera studiesituationen i klassen.

Arbetsplatsträffar

Elevrepresentanter, personal och rektor träffas programvis för att diskutera viktiga frågor för arbetsplatsen.

Samverkansgruppen

I samverkansgruppen träffas elevrepresentanter, fackliga personalrepresentanter och skolledningen för att diskutera och komma överens om frågor som är viktiga för hela skolans verksamhet. Ta gärna del av protokoll från samverkansgruppen.

Skolkonferensen

Lika många elevrepresentanter som personalrepresentanter möter gymnasiechefen för att ge varandra information och diskutera viktiga frågor som berör skolan. Beslut fattas om inriktnings- och policyfrågor för skolan. Ta gärna del av protokoll från skolkonferensen.

KONTAKT

Henrik Wågesson

Gymnasiechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 49, 070-378 32 16
henrik.wagesson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-31

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats