Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Till startsidan
Lyssna

Sjukanmälan och ledighet

Är du myndig kan du själv anmäla frånvaro. Är du omyndig ska din vårdnadshavare anmäla frånvaron.

Sjukanmälan och besök hos sjukvård/tandvård

Frånvaro hela dagen/del av dag

  • Anmäl frånvaron innan första lektionen via Vklass app, Vklass (e-tjänster) eller tfn 010‑888 70 50 (talsvarstjänst där man knappar in elevens personnummer, vid omyndig elev även vårdnadshavarens personnummer. Det skickas då ett SMS till vårdnadshavare att frånvaroanmälan gjorts). Du kan även anmäla frånvaro del av dag (ange start- och sluttid).
  • För omyndig elev ska anmälan göras av vårdnadshavare.
  • Frånvaroanmälan ska göras varje dag.

Om du blir sjuk under skoldagen

  • Kontakta mentor och anmäl behov av att gå hem.
  • Om inte mentor är anträffbar anmäls sjukdom till någon annan lärare i programlaget.

Sen ankomst

Sen ankomst noteras som ogiltig frånvaro i Vklass.

All frånvaro som inte anmäls är ogiltig

All frånvaro från skolans verksamhet som inte anmälts markeras som ogiltig. Skolan har en SMS-tjänst kopplad till elevens frånvaroregistrering. Vid ogiltig frånvaro skickas ett SMS till vårdnadshavare efter avslutad skoldag.

Sjukintyg

Har en elev hög anmäld frånvaro eller anmäld upprepad korttidsfrånvaro kan skolan komma att begära sjukintyg från första frånvarodagen. Om inte begärt sjukintyg lämnas betraktas frånvaron som ogiltig.

Ledighetsansökan

All ledighet från skolan, till exempel körkortsrelaterade aktiviteter, idrottsaktiviteter på hög nivå osv. begärs i förväg hos mentor på blankett för ledighetsansökanPDF. Skolan är restriktiv med att bevilja ledighet.

KONTAKT

Henrik Wågesson

Gymnasiechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 49, 070-378 32 16
henrik.wagesson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-24

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats