Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Till startsidan
Lyssna

Ekonomisk studiehjälp

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år får du studiehjälp för dina  studier på gymnasieskolan.

Studiebidrag

Studiebidraget är för närvarande 1 050 kronor per månad. Detta bidrag kräver ingen ansökan utan kommer automatiskt när du är inskriven vid gymnasieskolan. Det betalas ut för fyra månader under höstterminen och sex månader under vårterminen.

Studiebidraget ersätter barnbidraget. Du får barnbidrag till och med det kvartal du fyller 16 år och studiebidrag från och med kvartalet efter det du fyller 16 år.

Studiebidraget betalas ut den sista varje månad.

Extra tillägg

Ett extra till som är inkomstprövat tillägg som kan utgå om familjens inkomster understiger en viss nivå.

Studiebidraget kan dras in om du skolkar 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beslutat att "upprepad korttidsfrånvaro i väsentlig omfattning" ska rapporteras till CSN.

Rutiner vid ogiltig frånvaro/indraget studiebidrag

  1. Mentor kontaktar vårdnadshavare vid första ogiltiga frånvarotillfället. (Skollagen kap. 15 § 16)
  2. Efter tre tillfällen med ogiltig frånvaro under en 30-dagarsperiod har mentor ett samtal med eleven. Vid det tillfället överlämnas en skriftlig information om vad som händer om ytterligare en ogiltig frånvaro sker. Vårdnadshavare får samma information. Observera att ett frånvarotillfälle kan vara allt från en timme till en dag. 
  3. Vid fjärde tillfället med ogiltig frånvaro meddelas CSN. Denna snabba hantering ska gälla för att undvika eventuella återkrav från CSN.
  4. Vid upprepad giltig frånvaro har mentor och skolsköterska samtal med eleven. Även anmäld frånvaro kan efter en bedömning rapporteras till CSN om skolan inte anser att eleven är heltidsstuderande.
  5. Skolan har en SMS-tjänst kopplad till elevens frånvaro. De vårdnadshavare som har lämnat mobilnummer till skolan (elevens mentor) får automatiskt ett meddelande när ungdomen är frånvarande.

Vem beslutar – CSN eller skolan?

Det är CSN som beslutar om studiestöd ska lämnas eller inte. När skolan rapporterar att en elev inte är heltidsstuderande ges elev/förälder alltid tillfälle att yttra sig. Därefter tar CSN beslut.

KONTAKT

Ingmarie Andersson

Skolkurator
Resurscentrum, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-973 48
ingmarie.andersson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-13

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats