Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Lyssna

Samhällskunskap

Kursplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ämnet samhällskunskap.

Böcker inom ämnet samhällskunkskap hittar du på avdelning O i biblioteket.
Böcker om ekonomi hittar du på avdelning Q.

När du vill ha information om aktuella samhällsfrågor är tidnings- och tidskriftsartiklar ofta en bra källa. Tidningsartiklar hittar du i Retriever Mediearkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Användarnamn och lösenord får du av din lärare eller bibliotekarie. Mer om du hur du hittar tidnings- och tidskriftsartiklar hittar du här.

På den här sidan hittar du länkar inom följande områden:Barn- och ungdomsfrågor

Lag och rätt

Droger

Massmedier

Ekonomi

Migration och etniska minoriteter

Funktionshinder

Mänskliga rättigheter

Hållbar utveckling

Politik och statskunskap

Internationella relationer

Sociala frågor

Könsroller


Barn- och ungdomsfrågor

Barnombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Barnombudsmannen och barnkonventionen.

BRIS (Barnens rätt i samhället)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om BRIS, statistik över samtalen till BRIS m.m.

Childinfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Databas från UNICEF med internationell statistik angående barns situation i världen.

Myndigheten för internationella adoptionsfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta och statistik om adoptioner.

Rädda Barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Rädda barnen och arbetet för världens barn. Fakta om barn och barns rättigheter.

UNICEFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om UNICEF och pågående kampanjer. Om barns rättigheter, tillståndet för världens barn m.m.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om ungdomsfrågor och ungdomspolitik.

Droger

CAN: Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information och statistik om alkohol och narkotika.

Don't Drink and Drivelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Trafikverkets kampanj mot alkohol i trafiken.

Drugsmartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om alkohol och droger: om olika preparat, droger och våld, svensk alkoholpolitik m.m.

Fakta om drogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tullverkets broschyr i pdf-format med fakta om droger och drogmissbruk.

IOGT-NTOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om IOGT-NTO och dess arbete mot droger. Fakta om droger, alkoholpolitik m.m.

MHF: Motorförarnas Helnykterhetsförbundlänk till annan webbplats
Fakta om rattfylleri, lagstiftning, alkolås m.m.

Ekonomi

Affärsvärldenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidskrift med nyheter från affärsvärlden. Börskurser, företagsinfo, aktiefonder m.m.

Business Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Utförlig webbplats om export: exportjuridik, marknadsöversikter, tullar & skatter, exportutveckling, landrapporter m.m.

Kommerskollegiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Om handelshinder, nationell och internationell handelspolitik m.m.

Konjunkturinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om det svenska konjunkturläget.

Riksbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Riksbanken och dess historia. Fakta om sedlar och mynt, prisstabilitet, EMU. Ordlista.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om skatter, kronofogdemyndigheten, folkbokföring m.m.

Veckans Affärerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tidskrift med nyheter från affärsvärlden. Utvecklingen inom företag, ekonomi och politik.

Arbete och arbetsmarknad

Arbetsmarknadsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Platsannonser, arbetsmarknadsprognoser, tips inför yrkesval m.m.

Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om arbetsmiljöfrågor och arbets- miljölagstiftning.

Arbetsmiljöupplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om arbetsmijlöfrågor. Bakom sidan ligger Svenskt näringsliv, LO och PTK.

Fackförbundenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länkar till alla svenska fackförbund.

Privatekonomi

Allmänna reklamationsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Allmänna reklamationsnämnden och dess verksamhet.

Bankbokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FöreningsSparbankens lättfattliga, utförliga uppslagsbok i ekonomi. Det mesta om privatekonomi.

Konsument Europalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Råd och tips för dig som konsument, när du handlar varor och tjänster utanför Sverige, men inom EU.

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konsumentinformation, budgettips, konsumenträtt, statistik m.m.

Råd och Rönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konsumenttidning med tips och råd, tester av produkter m.m.

Svarta listanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förteckning över företag som vägrat följa beslut i Allmänna reklamationsnämnden.

Sveriges konsumenter i samverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuella sakfrågor som rör oss som konsumenter.

Funktionshinder

Diskrimineringsombudsmannen (DO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Handikappombudsmannen har upphört och verksamheten har förts över till DO. Hit kan den som känner sig diskriminerad på grund av ett funktionshinder vända sig.

Handikappförbundenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om handikappförbunden och deras verksamhet. Länkar till de olika medlemsförbundenlänk till annan webbplats.

Handikappupplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om handikappfrågor: lagar, stöd & rättigheter, diagnosinformation, aktuellt m.m.

Socialstyrelsens kunskapsbas om små och mindre kända handikappgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om mera ovanliga handikapp

Hållbar utveckling

Gapminderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En mängd grafiska diagram att ladda ner angående trender i mänsklig utveckling: hälsa, utbildning, barnadödlighet, inkomst m.m.

Globalis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FN-statistik över hälsa, utbildning, ekonomi m.m. i olika länder. Även fakta om milenniemålen.

Internationella relationer

Förenta Nationerna (FN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"Allt" om FN.

Globalportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bra och innehållsrik webbplats om bistånd, utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, globala sammanhang m.m.

Globalis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Beskrivning av de största pågående konflikterna i världen.

Kontraterrorismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information från SÄPO om terrorism och terrorismbekämpning.

NATOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Natos hemsida. Fakta om NATO: historia, aktuella uppdrag, militärt samarbete m.m.

Svenska FN-förbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om FN och svenska FN-förbundet.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om militärutgifter, värnplikt, konfliktlösning m.m.

Säkerhetspolitik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bra information från Utrikespolitiska institutet om aktuella konflikter i världen.

Utrikespolitiska Institutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om UI och dess verksamhet. Bra utrikesanalyser

Bistånd

Erikshjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Erikshjälpen och deras verksamhet.

Globalportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bra och innehållsrik webbplats om bistånd, utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, globala sammanhang m.m.

Läkare utan gränserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om organisationen Läkare utan gränser och dess verksamhet.

Rädda Barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Rädda barnen och arbetet för världens barn. Fakta om barn och barns rättigheter.

Röda Korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om svenska Röda Korset och dess arbete i Sverige och utomlands.

SIDAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om det svenska biståndet: utbildning, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, miljö m.m.

Könsroller

Diskrimineringsombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kvinnor i arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Portal om svenska kvinnors väg till betalt arbete.

Kvinnors rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information från Amnesty om hedersmord, kvinnlig könsstympning, våld mot kvinnor m.m.

Kvinnors kamp för kunskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Material från Göteborgs universitetsbibliotek om kvinnors kamp för kunskap och rätt till utbildning.

Kvinnors kamp för rösträttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Material från Göteborgs universitetsbibliotek om svenska kvinnors kamp för rösträtt.

Kärlek, makt och systerskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Uställning på webben om svensk kvinnorörelse med tonvikt på 1070-talet.

Lag och rätt

Allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om den svenska allemansrätten.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om konsumentens rättigheter och möjlighet att klaga.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om brott och straff, brottsstatistik m.m.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kriminalvården i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om kriminalvårdens uppgifter och organisation. Ordlista med definitioner av termer.

Polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om hur polisen arbetar, om polisens uppgifter, organisation etc.

Sveriges domstolarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om domstolarna och deras verksamhet och uppgifter: tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen. Även om EG-rätten och EG-domstolen.

Sveriges Riksdag: lagarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gällande lagar och förordningar i fulltext

SÄPOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Säkerhetspolisen och dess verksamhet.

Åklagarmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om åklagarens roll i rättskedjan. Om att vara brottsoffer, misstänkt och vittne.

IT-relaterade lagar och regler

Att bemöta näthatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Poddar om att bemöta främlingsfinetlighet och rasism på nätet.

Datainspektionen: PULlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om personuppgiftslagen (PUL).

Juridik-poddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och No Hate-poddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om juridik på nätet. Vad är näthat, olaga förtal, barnpornografi, kränkande fotografering m.m. Och vad gör man om man har en blogg eller ett Instagramkonto och stämningen i kommentarsfältet spårar ur?

Massmedier

Dagspress.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förteckning över svenska dags- och kvällstidningar med uppgifter om utgivning, upplaga, politisk tendens m.m.

Svenska dagstidningar på Internetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förteckning över svenska dagstidningar som finns på Internet.

Sveriges tidskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om 370 svenska tidskrifter: adresser, telefonnummer, upplaga, utgivning m.m.

Mediekompasslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hjälpmedel för lärare som använda tidningar i undervisningen.

Myndigheten för radio och tvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Radiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Televisionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TV4länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migration och nationella minoriteter

Diskrimineringsombudsmannen (DO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om DO och hans uppgifter. Information om etnisk diskriminering. Länktips.

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om invandring, regler för asyl, arbetstillstånd. Även statistik.

Minoritet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Sveriges nationella minoriteter minoritetsspråk och om lagstiftning kring nationella minoriteter.

Nationella minoriteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om de nationella minoriteterna i Sverige. Från Nordiska museet.

Rättigheter för nationella minoriteterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mänskliga rättigheter

Amnesty Internationallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hemsida för svenska sektionen av Amnesty med bl.a. Amnestys årsrapport.

Forum för levande historialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om mänskliga rättigheter, intolerans, homofobi m.m.

Globalportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Innehållsrik webbplats om bistånd, utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, globala sammanhang m.m.

Human Rights Watchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om mänskliga rättigheter och brott mot mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regeringens webbplats med fakta om mänskliga rättigheter i Sverige och världen.

SIDAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om det svenska biståndet: utbildning, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, miljö m.m.

Svenska FN-förbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om FN och svenska FN-förbundet.

Politik och statskunskap

Parlamentarisk ordboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ordbok med förklaringar till ord som har med riksdag och regering att göra.

Parliaments on the Weblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länkar till parlament världen över.

Sveriges Regeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om regeringens arbete, statsråden, departementen etc.

Sveriges Riksdaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om riksdagens arbete och organisation. Finns även som lättläst versionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på arabiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nordkurdiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, sydkurdiska,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster persiska,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster polskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med flera språk.

Sveriges Riksdag: dokumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Debatt och beslut i Riksdagen.

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om skatter, val, folkbokföring m.m. Även valstatistik.

Valmyndighetenlänk till annan webbplats
Allt om det svenska valsystemet.

Det svenska statsskicket

Alla väljarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En lättläst sida om politik och val. Innehåller även lättläst nyheter.

Landstinget i Jönköpings länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Landstinget. Även om regler och rättigheter, vårdguide A-Ö m.m.

Länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om länsstyrelsernas organisation och verksamhet.

Riksgäldskontoretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om statsskulden, statens lånebehov, olika sparformer m.m.

Sveriges kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om Sveriges kommuner och landsting och om deras verksamhet.

Riksdagspartiernas webbplatser

Centerpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liberalernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöpartiet de grönalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Moderaternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialdemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sverigedemokraternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vänsterpartietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsförbunden
Centerpartiets ungdomsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grön Ungdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kristdemokratiska Ungdomsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Liberala Ungdomsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Moderata Ungdomsförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sverigedemokratisk ungdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ung Vänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU

EU-upplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"Allt" om EU: det svenska medlemskapet, EU:s historia, EU:s institutioner, dina rättigheter o.s.v.

Europa: EU:s webbportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om EU och dess verksamhet.

Nej till EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Innehåller aktuella EU-frågor, tidningen Kritiska EU-fakta, länkar till andra webbsidor om EU etc.

KONTAKT

Pernilla Lönner

Bibliotekarie
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-973 84
pernilla.lonner@vetlanda.se

Staffan Vidhall

Bibliotekarie
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 61
staffan.vidhall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-03-30

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats