Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Lyssna

Naturkunskap

Kursplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för ämnet naturkunskap.

Böcker om naturvetenskap och miljöfrågor hittar du på avdelning U i biblioteket.
Böcker om energifrågor finns i hylla P.08.

På den här sidan hittar du länkar inom följande områden:Ekologi

Klimat

Energifrågor

Miljöfrågor och hållbar utveckling

Fysik och kemi

Sex och samlevnad

Hälsa och livsstil


 

Ekologi

Främmande arter i svenska havlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om främmande djur och växter i svenska hav, hur de kommit hit, vilka problem detta kan innebära m.m.

Främmande arter i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om främmande arter som spridits till Sverige.

Havet.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om havets miljö och hur haven fungerar

Livet i hav, sjöar och vattendraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Havs- och vattenmyndigheten informerar om fisk och skaldjur.

Miljöportalen: Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om hav, sjöar, dricksvatten, avlopp, föroreningar i Sverige och världen.

Sveriges berggrundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Sveriges berggrund.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lättillgängligt och utförligt om geologi: berggrunden, grundvattnet, jordarter, havsbottnen m.m.

Energifrågor

Energi: allmänt

Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om energi och olika energikällor.

Miljöportalen: Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om energikällor, energianvändning, uppvärmning, framtidens energi m.m.

SNS: Klimat och energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Energifakta från Svenska Naturskyddsföreningen: olika energikällor, energispartips, miljöpåverkan.

Svensk energi: elfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om el och elproduktion.

Fjärrvärme

Svensk fjärrvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om fjärrvärme från branschorganisationen Svensk fjärrvärme.

Fossila bränslen

Energigas Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om olka sorters energigas

Svenska kolinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information och statistik om kol.

Svenska petroleuminstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bra information om olja: oljans historia, oljeletning, användningsområden m.m.

Torvfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stiftelsen Svensk Torvforsknings webbplats om torv: Vad är torv, torven och växthuseffekten m.m.

Förnybar energi

Svensk vindkraftföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om vindkraft.

Svenska bioenergiföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om bioenergi och biobränslen.

Vattenfall: så fungerar vattenkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om företaget och elproduktion i Sverige. Information om olika energikällor (solenergi, vindkraft, kärnkraft m.fl.)

Kärnkraft

Kärnkraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kort program från Utbildningsradion om kärnkraft.

Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(F.d. Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion) -  Bra, lättfattlig information om kärnkraft.

Svensk Kärnbränslehantering ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om hanteringen av det svenska kärnavfallet.

Fysik och kemi

Fysikens kosmoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om "mikrokosmos": celler, atomer, kvarkar m.m.

Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om olika kemikalier som finns omkring oss i vardagen.

Miljöportalen: Kemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om kemiska ämnen och deras påverkan på miljö och hälsa.

Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om strålning: från kärnkraft, röntgen, magnetfält, radon m.m.

Hälsa och livsstil

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om folkhälsa, smittsamma sjukdomar, alkohol, droger m.m.

Livsmedelsverket: kostråd och matvanorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kostråd. Fakta om mat och hälsa. Fakta om allergier.

Näringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kort program från Utbildningsradion om vad människan behöver få i sig för att överleva.

Sockerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kort film från Utbildningsradion om socker. Varför har vi ett sug efter sött och vad händer i kroppen när vi äter socker?

Spelinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om spel och spelberoende.

Spelpreventionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndighetens webbplats om spelproblem och spelberoende.

Vårdguiden: tema hälsa och livsstillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimat

SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om väder, vind och vatten.

Svenska Naturskyddsföreningen: Klimatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om klimatfrågor, växthuseffekten m.m.

Vindars kraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kort film från Utbildningsradion om tropiska orkaner eller cykloner.

Miljöfrågor och hållbar utveckling

Allemansrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om den svenska allemansrätten.

Avfall Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om avfallshantering

Fair Trade Centerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om en rättvisare fördelning av jordens resurser och om konsumtionens påverkan på miljön.

Folksam: Bli klimatsmartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information från försäkringsbolaget Folksam om att bo och köra klimatsmart samt om klimatkompensation.

Fältbiologernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Fältbiologerna och deras verksamhet.

Globalis.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genom satellitbilder, illustrationer och fotografier kan du studera mänsklig inverkan på miljön på olika platser på jorden.

Greenpeacelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Greenpeace och olika miljöfrågor: klimat, skog, radioaktivitet, miljögifter m.m.

Jordbruksverket: djurskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Författningar och råd om många typer av djurhållning, sällskapsdjur, tävlingsverksamhet med djur, försöksdjur m.m.

Miljödepartementetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om miljödepartementet och dess ansvarsområden.

Märkningens många ansiktenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Artikel i Dagens Nyheter om de olika miljö- och rättvisemärkningar som finns.

Naturskyddsföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bra webbplats om miljöfrågor: miljö- och naturvård, internationellt samarbete, handla miljövänligt m.m.

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bra, lättillgänglig information om miljö- och naturvård, miljöfakta och aktuella miljöfrågor.

SCB: Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljöstatistik: kemikalier, utsläpp, markanvänding m.m.

Sopor.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om sopsortering och avfallshantering.

Världsnaturfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om världsnaturfonden och dess verksamhet.

Sex och samlevnad

DO (Diskrimineringsombudsmannen)länk till annan webbplatsDO (Diskrimineringsombudsmannen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
DO jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Folkhälsolsomyndigheten: Hälsa och sexualitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om RFSU och dess verksamhet. Information om sex- och samlevnadsfrågor.

RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om RFSL och dess verksamhet.

Sex på kartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Animerad film från Utbildningsradion om sexualkunskap. Textad på svenska, arabiska, engelska, kurdiska, pashto, persiska, romani, somaliska, spanska, thailändska.

Säkraresexlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om kroppen, sex, könssjukdomar, oönskade graviditeter, preventivmedel m.m.

Vårdguiden: sex och relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om sex och samlevnad.

Utvecklingslära och genetik

Bionetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om stamcellsforskning, genmodifierad mat och designade barn. Fakta om vetenskapen, om vad lagen säger i Sverige och Europa och om etiska frågor.

Gentekniknämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om Gentekniknämnden och dess verksamhet. Fakta om lagstiftning.

Genetiskt modifierade växterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbresurs om GM-växter.

Human beginningslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbplats från BBC om människans utveckling: grottmänniskan, neanderthalaren och andra förfäder.

Växter och djur

Främmande arter i svenska havlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om främmande djur och växter i svenska hav, hur de kommit hit, vilka problem detta kan innebära m.m.

Främmande arter i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om främmande arter som spridits till Sverige.

Fåglarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om fåglar från Naturhistoriska riksmuseet. Se och lyssna på vanliga fåglar i Sverige, läs om hotade fåglar och hitta ritningar på fågelholkar.

Om rovdjurenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om de svenska rovdjuren från rovdjurscentret De 5 stora.

Skansens djurparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om de olika djurarter som finns på Skansen.

Svampguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bilder på och beskrivningar av de flesta av våra ätbara svampar.

Sveriges ornitologiska föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om ornitologerna och deras verksamhet. Artiklar ur tidskriften Vår fågelvärld.

Vattenkikarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fakta om de växter och djur som finns i havet utanför de svenska kusterna.

Våra landskapsfiskarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om de svenska landskapsfiskarna.

KONTAKT

Pernilla Lönner

Bibliotekarie
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-973 84
pernilla.lonner@vetlanda.se

Staffan Bardh Vidhall

Bibliotekarie
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 61
staffan.bardh-vidhall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-04-06

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats