Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Till startsidan
Lyssna

Att redovisa sina källor

När du skriver en faktatext där du hämtat information från andra författare, till exempel från en bok, ett uppslagsverk eller på Internet, skall du tala om var du hittade informationen = skriva en källhänvisning.

Varför måste jag redovisa mina källor?

Det finns många olika system för källhänvisningar, men syftet är alltid detsamma:

  • Det skall vara lätt att skilja på vad som är dina egna åsikter och slutsatser och vad som är andras.
  • Den som läser texten skall kunna granska ditt arbete och kontrollera att du tolkat källan rätt.

Källhänvisningen placeras direkt efter det stycke där du sammanfattat vad någon annan skrivit. Om du använder fotnotssystemet placerar du en fotnot efter det stycket. Om du använder Harvardsystemet placerar du källhänvisningen inom parentes.

Fotnotssystemet

Fotnotssytemet, eller Oxfordsystemet som det egentligen heter, är ett system för källhänvisningar. Om du använder fotnotssystemet sätter du en upphöjd siffra i texten, direkt efter det stycke du hämtat från en bok eller webbsida. Själva fotnoten hamnar längst ner på sidan och det är där du skriver själva informationen om källan (författare, titel och så vidare) och vilken sida informationen finns på.

När du hänvisar till en viss källa för andra gången, räcker det med att du skriver författarens efternamn i fotnoten och vilken sida i boken eller tidskriften du hämtat informationen ifrån. Om du använder flera källor av en och samma författare måste du skriva årtal också, så att man vet vilken källa du hänvisar till.

För att infoga fotnoter i World klickar du först på "Referenser" och därefter på "Infoga fotnot". Fotnoterna lägger sig automatiskt i nummerordning.

Harvardsystemet

Om du använder Harvardsystemet placerar du källhänvisningarna i den löpande texten. Direkt efter det stycke där du sammanfattat vad någon annan skrivit, placerar du källhänvisningen inom parentes. I parentesen skriver du författarens efternamn, källans utgivningsår och sidan där du hittat informationen.

Källförteckning

Sist i ditt skriftliga arbete samlar du alla källor du använt i en källförteckning. Källorna skall stå i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Om det inte finns någon författare går man efter titel i stället.

Olika typer av källor


Böcker
Författare (årtal), Titel i kursiv stil, Förlagsort: Förlag

Webbsidor
Författare eller organisation som ligger bakom sidan, Titel i kursiv stil, (årtal eller senast uppdaterad), datum som du tittade på sidan, webbadress

Tidskriftsartiklar
Författare, artikelns titel inom citationstecken, Tidskriftens titel i kursiv stil, tidskriftens nummer, årtal

Tidningsartiklar
Författare, artikelns titel inom citationstecken, Tidningens namn i kursiv stil, datum

Uppslagsverk
Författare (om det finns), Artikelns titel inom citationstecken, Uppslagsverkets titel i kursiv stil, band, årtal

Elektroniska uppslagsverk
Författare (om det finns), Artikelns titel inom citationstecken, Uppslagsverkets titel i kursiv stil (årtal eller senast uppdaterad), datum som du titade på sidan, webbadress

Exempel på källförteckning

 

Grünbaum, Catharina, "Orden vi ärvde", Dagens Nyheter, 1993-03-1
  
Hellberg, Staffan ”Nordiska språk”, Nationalencyklopedin, band 14, 199
  
Hellberg, Staffan ”Nordiska språk”, Nationalencyklopedin, hämtad 2016-01-11 från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nordiska-språkInstitutet för språk- och folkminnen
  
Svenska (2014), hämtad 2016-01-11 från http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/sprak-for-dig-i-skolan/spraken-i-sverige/svenska.html
  
Karlsson, Mats, "Så stympades urnordiskan", Språktidningen, nr. 6, 2014
  
Waje, Lennart och Skoglund, Svante (2011), Svenska timmar: språket, 4 uppl., Malmö: Gleerups

KONTAKT

Pernilla Lönner

Bibliotekarie
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-973 84
pernilla.lonner@vetlanda.se

Staffan Vidhall

Bibliotekarie
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 61
staffan.vidhall@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2018-04-03

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats